?

Log in

No account? Create an account
Чапай: папаха & шашка forever
Amor fati & search for freedom and fairness
кланяюся в ніжки Цукербергу 
25th-Apr-2012 07:26 am
chapeye
знайшовся Рауль із Гавани
(хто прочитав "Авантюру". не може його не пам’ятати) - 
мабуть, один з найкращих представників роду людського,
що я зустрічав у житті.

Comments 
(Deleted comment)
28th-Apr-2012 12:37 pm (UTC)
ага, той якого всі ґіуке любили
This page was loaded Apr 23rd 2018, 9:04 am GMT.